“โอมิครอน”หลบหลีกวัคซีน ทำไมยังต้องฉีด?

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ” ระบุแม้เชื้อโอมิครอนจะหลบหลีกภูมิต้านทานบางส่วนได้ แต่ก็จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อลดอาการ ความรุนแรงของโรคและต้องมีการกระตุ้นให้ภูมิสูงตลอด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นเรื่องการฉีดวัคซีนกับเชื้อโอมิครอน ผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน หลบหลีกวัคซีน แล้วทำไมต้องฉีดวัคซีน

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน กลายพันธุ์ในส่วนหนามแหลม หรือ spike ทำให้หลบหลีกภูมิต้านทานได้บางส่วน (ไม่ทั้งหมด) การป้องกัน จึงจำเป็นที่ต้องใช้ระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้น

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน มีระยะฟักตัวสั้น จึงไม่สามารถให้ร่างกายกระตุ้นภูมิ ให้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ที่มีการติดเชื้อ จึงทำให้ติดเชื้อได้

การติดเชื้อ เมื่อมีภูมิบางส่วน ทำให้อาการโดยทั่วไปลดลง โอกาสนอนโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตน้อยลงอย่างมาก

ถึงแม้ว่าวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ โอมิครอน ได้สมบูรณ์ แต่สามารถลดอาการ ความรุนแรงได้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีน และมีการกระตุ้นให้ภูมิสูงตลอด

อ้างอิง
https://www.posttoday.com