ลงทุนหุ้นเทคยักษ์”ALIBABA DR” เปิดจองซื้อไอพีโอเริ่ม 14 ก.พ. เช็คเงื่อนไข

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธนาคารกรุงไทย ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักลงทุน ลงทุนหุ้นเทคยักษ์ระดับโลก”อาลีบาบา” ขายไอพีโอ “Alibaba DR” ผ่าน บล.กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เริ่ม 14- 17 กุมภาพันธ์ นี้ เช็คเงื่อนไขการจองซื้อ

ธนาคารกรุงไทย (KTB) ยกระดับการลงทุนหุ้นต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ลงทุนในหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง”อาลีบาบา ” โดยเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba DR) หรือ (Depositary Receipt : DR) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมออก Alibaba DR ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศ ที่มีการอ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่าง อาลีบาบา

“การออกและเสนอขาย Alibaba DR ครั้งนี้ นับเป็นการลดข้อจำกัดการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพราะ DR สามารถลงทุนผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ได้ทันทีซื้อขายในตลาด ขั้นต่ำเพียง 1 หน่วย และซื้อขายเป็นเงินบาท ตราสาร Alibaba DR มี 3 จุดเด่น ลงทุนง่าย เปิดโอกาสการลงทุนหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ระดับโลก และเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ”

 

สำหรับเงื่อนไขการจองซื้อไอพีโอ Alibaba DR รายละเอียดดังนี้

 

วันที่เปิดจอง IPO :

 

ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

จองซื้อขั้นต่ำ :

 

2,000 หน่วย ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย ( อัตราอ้างอิง หุ้นอาลีบาบา 1 หุ้น : DR 100 หน่วย )

ราคาเสนอขาย DR :

 

ราคาเสนอขายเบื้องต้นที่หน่วยละ 4-8 บาท

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหน่วยละ 8 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืนหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้อ 8 บาท รายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน โดยธนาคาร จะประกาศราคาจองซื้อสุดท้าย (Final Price) ให้นักลงทุนทราบทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

จองซื้อได้ที่ไหน

 

ผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 2 ราย คือ

 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน บล.กรุงไทย ซีมิโก้

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับ KTZ และจองซื้อได้ตามรายละเอียดดังนี้

 

1. เปิดบัญชีออนไลน์ กับ KTZ (กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ) ผ่านทาง Wealthme Application คลิก หรือ สแกน

ลงทุนหุ้นเทคยักษ์”ALIBABA DR” เปิดจองซื้อไอพีโอเริ่ม 14 ก.พ. เช็คเงื่อนไข

 

 

2. แจ้งความต้องการจองซื้อ ALIBABA DR ผ่าน
– กรอกข้อมูลที่ Website https://www.ktzmico.com/th/iporegister หรือ
– เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชี หรือ โทร. 02-695-5555

 

3. เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อเพื่อดำเนินการจองซื้อผ่าน 3 ช่องทาง คือ ออนไลน์ (Online) โทรศัพท์ (บันทึกเทป) และใบจองซื้อ (Hard Copy)
4. การชำระเงิน

– โอนชำระเงินผ่าน Online และธนาคาร เพื่อหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
– บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการจองซื้อจะต้องเปิดบัญชีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 65

ขั้นตอนจองซื้อผ่าน บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกับ FINANSIA และจองซื้อได้ตามรายละเอียดดังนี้

 

1. เปิดบัญชีออนไลน์ กับ FINANSIA เพียง 8 นาที คลิก หรือ สแกน

ลงทุนหุ้นเทคยักษ์”ALIBABA DR” เปิดจองซื้อไอพีโอเริ่ม 14 ก.พ. เช็คเงื่อนไข

(ลูกค้า FINANSIA สามารถจองได้เลยไม่ต้องสมัครใหม่)

 

2. แจ้งความต้องการจองซื้อ ALIBABA DR ผ่าน
– จองซื้อผ่านออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่ Website https://www.fnsyrus.com/baba80/ หรือ

– ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชี หรือ โทร. 02-782-2400

 

3. การชำระเงิน

– ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ เพื่อหักจากบัญชี Cash Balance
– กรณีบัญชี Cash หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

 

หมายเหตุ : ลูกค้าที่ต้องการจองซื้อจะต้องเปิดบัญชีให้แลัวเสร็จภายในวันที่ 13 ก.พ. 65

 

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล

 

หมายเหตุ : การจัดสรรขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market