เอ็มเค สุกี้ ฟื้นไข้โควิด โกยกำไร 9 เดือน พุ่งกระฉูดโต 517%

เรื่องที่น่าสนใจ

เอ็มเค เรโตรองต์ กรุ๊ป โชว์กำไรไตรมาส 3 โตกระฉูด 258% ยอดขายสาขาเดิมปรับเพิ่มขึ้นกว่า 100% ขณะที่งวด 9 เดือน พุ่ง 517% เหตุปีนี้รัฐบาลปลดล็อกมาตรการคุมเข้มโควิด จากที่ช่วงเดียวกันปีก่อนผลประกอบการซมพิษ “เดลต้า” รัฐห้ามนั่งทานอาหารในร้าน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 บริษัท เอ็มเค เรตโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MK (ชื่อย่อหลักทรัพย์ M) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ในไตรมาส 3 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิเท่ากับ 408 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 666 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 258.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,386 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 517.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 4,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,094 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และยอดขายสาขาเดิม (SSSS) ก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 101.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้ามีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ต้องมีการปิดบริการแบบนั่งรับประทานในร้าน รวมถึงต้องปิดการให้บริการแบบซื้อกลับบ้านและการจัดส่งอาหารด้วยในบางช่วงเวลา

ในดือนกันยายน สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายขึ้น ร้านอาหารสามารถกลับมาเปิดให้บริการแบบรับประทานที่ร้านได้ แต่ยังมีการจำกัดจำนวนที่นั่งในร้านโดยสามารถให้บริการได้เพียงร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด นอกจากนี้ ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความกังวลและจอกมารับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ของปีนี้ แม้ว่าจะยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ทำให้อาการไม่หนักและสามารถรักษาตัวที่บ้านได้ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ รวมถึงภาครัฐไม่ได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหาร ส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการในไตรมาสนี้สามารถฟื้นตัวกลับมาได้

ส่วนรายได้จากการขายและบริการสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2565 นั้นเท่ากับ 11,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,980 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.4 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า